Không ai dịch bộ này nữa à. Drop luôn rồi sao. Làm ăn chán quá cơ >.<