Xin mọi người tới góp ý để em có thể hoàn thiện bộ truyện này

Em xin cảm ơn mọi người[-O