Admin bạn có dịch truyện "Sống cùng vạn tuế" từ chương 460 trở đi không bạn? Truyện này rất hay mà mình không kiếm được bản dịch full. Nếu có truyện này bạn share link cho mình đi.