Truyện rất hay , hiện có gần 900c dịch r bên mấy web khác , còn mấy ngàn chương