Cần team dịch hộ bản ngạo thế đan thần. Có thể liên hệ minh. Sms 01669721845 hoặc fb vinh.lqa.