Xin mời các thân bằng cố hữu, các chủ ái mộ tiên hiệp, hệ thống, võng du tới góp ý giúp em về bản dịch này. ĐỌc truyện tranh thấy hay qua nên em quyết định dịch truyện chữ bộ này lun

Mong các bác ghé thăm và ủng hộ nhiều nhiều