Đô Thị - Quan Trường - Thương Trường

Xếp bài từ 1 tới 4 trên 4

Diễn đàn: Đô Thị - Quan Trường - Thương Trường

Trùm Tài Nguyên (Đô thị - Thương chiến phong vân)
Free 100c - Đô Thị Thiếu Soái - ra chương đều đặn mỗi ngày

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài cuối

 1. Đô thị - Quan trường - Thương trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.103

  Bài cuối:

 2. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 123

  Bài cuối:

  [Đô Thị- Chức Trường] VUA... Tới bài cuối cùng

  bởi
  DNL

  10/02/2017, 23:30:37

 3. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 639

  Bài cuối:

 4. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 249

  Bài cuối:

  Chém gió với Trọng sinh thần... Tới bài cuối cùng

  bởi

  03/04/2017, 14:22:32

 5. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 210

  Bài cuối:

  Red face Thảo Luận Quyền Mưu Quan... Tới bài cuối cùng

  bởi

  19/09/2015, 23:27:26

 6. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 258

  Bài cuối:

  Thumbs up Chém gió Hoa Hương Mãn Viên Tới bài cuối cùng

  bởi

  20/08/2015, 15:45:13

 7. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài gửi: 200

  Bài cuối:

 8. tg: Bắc Ngạn

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.123

  Bài cuối:

 9. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 454

  Bài cuối:

 10. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.892

  Bài cuối:

 11. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 3.260

  Bài cuối:

 12. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 272

  Bài cuối:

 13. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.108

  Bài cuối:

 14. Trùm Tài Nguyên (Đô thị - Thương chiến phong vân)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 3.432

  Bài cuối:

 15. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.706

  Bài cuối:

 16. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.626

  Bài cuối:

 17. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 595

  Bài cuối:

  Vợ tôi là Công chúa - chém... Tới bài cuối cùng

  bởi

  26/08/2013, 22:20:27

 18. Đô thị thiếu soái

  (1 đang xem)

  Sở Lưu Hương - hương lưu thiên hạ

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 4.411

  Bài cuối:

 19. Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Tác giả của Quan Gia, Quyền Lực Tuyệt Đối, Trùng Sinh Nha Nội...

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.422

  Bài cuối:

 20. tác giả Thụy Căn (tác giả của Lộng Triều)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 456

  Bài cuối:

 21. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 666

  Bài cuối:

  [Free 117c] Cuồng dại - Diễm... Tới bài cuối cùng

  bởi

  22/05/2014, 12:08:50

 22. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 669

  Bài cuối:

 23. Phá án, Quan trường, Tình cảm

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.309

  Bài cuối:

  Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án,... Tới bài cuối cùng

  bởi

  23/07/2017, 10:42:59

 24. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.371

  Bài cuối:

  Ngộ Nhập Quan Trường Tới bài cuối cùng

  28/05/2020, 14:16:33

 25. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 283

  Bài cuối:

  Chém gió Lăng Thiên Mộng... Tới bài cuối cùng

  bởi

  05/03/2014, 02:10:30

 26. Cực phẩm tà thiếu

  (1 đang xem)

  Đô thị Tu chân

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.157

  Bài cuối:

 27. tg: Lãng Tử Biên Thành

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 189

  Bài cuối:

 28. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 154

  Bài cuối:

  Chiến thần thế chiến II Tới bài cuối cùng

  bởi

  27/12/2013, 19:17:17

 29. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 289

  Bài cuối:

  Nơi luận bàn, chém gió Thế... Tới bài cuối cùng

  bởi

  05/03/2014, 23:04:34

 30. Đô thị - Quan trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 908

  Bài cuối:

 31. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 60

  Bài cuối:

  [Đô Thị - XHĐ ] Siêu Cấp... Tới bài cuối cùng

  bởi

  20/07/2013, 23:02:54

 32. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.095

  Bài cuối:

  Thần Y - free 99c đầu - xin... Tới bài cuối cùng

  bởi

  11/10/2014, 20:09:20

 33. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 780

  Bài cuối:

  Thumbs up TRÁCH NHIỆM (Đô thị quan... Tới bài cuối cùng

  bởi

  19/02/2016, 07:48:21

 34. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 662

  Bài cuối:

  Quan Đức - Áo Bỉ Gia Tới bài cuối cùng

  bởi

  25/03/2015, 22:12:14

 35. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.204

  Bài cuối:

 36. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.094

  Bài cuối:

  Bình luận Vương Bài - Hà Tả Tới bài cuối cùng

  bởi

  04/08/2017, 00:23:24

 37. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.534

  Bài cuối:

  (FULL) Quan Lộ Tiêu Dao - TG:... Tới bài cuối cùng

  bởi

  31/05/2017, 18:32:47

 38. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.912

  Bài cuối:

  (FULL-FREE 150c) Đỉnh Cao... Tới bài cuối cùng

  bởi

  28/05/2019, 15:00:28

 39. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 1.264

  Bài cuối:

 40. tg: Hà Thường Tại, tác giả của Quan Thần

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 613

  Bài cuối:

  (FULL) Quan Vận - tg: Hà... Tới bài cuối cùng

  bởi

  09/06/2016, 22:50:03

 41. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 354

  Bài cuối:

 42. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.322

  Bài cuối:

  [FULL-Free 250c] Trùng sinh... Tới bài cuối cùng

  bởi

  19/09/2015, 14:52:12

 43. tác giả Hồng Mông Thụ (tác giả của Quan Khí)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.090

  Bài cuối:

 44. (FULL) Vi Quan

  (1 đang xem)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.829

  Bài cuối:

  Bàn luận Vi Quan Tới bài cuối cùng

  bởi

  13/10/2014, 16:31:00

 45. tg: Ngân Hà Cửu Thiên

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 1.615

  Bài cuối:

  Bàn luận Thủ Tịch Ngự Y Tới bài cuối cùng

  bởi

  27/07/2014, 12:27:00

 46. Đô thị - Quan trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 4.471

  Bài cuối:

  Quan Thuật ( Đô Thị - Quan... Tới bài cuối cùng

  bởi

  31/03/2015, 10:41:03

 47. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.120

  Bài cuối:

  [FULL] Cô vợ Tổng Giám Đốc... Tới bài cuối cùng

  bởi

  19/04/2014, 21:50:35

 48. tuyệt phẩm Quan Trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 4.406

  Bài cuối:

  Cool Chém gió Bí Thư Trùng Sinh! Tới bài cuối cùng

  bởi

  12/11/2015, 08:18:52

 49. (FULL) Quan Sách

  (1 đang xem)

  tg: Tịch Mịch Độc Nam Hoa (tác giả của Bố Y Quan Đạo)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.436

  Bài cuối:

  Quan Sách - xin mời Khách... Tới bài cuối cùng

  bởi

  17/07/2014, 23:26:13

 50. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 3.607

  Bài cuối:

  Chém gió Thiếu Gia Tới bài cuối cùng

  bởi

  12/02/2016, 20:34:25

 51. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 678

  Bài cuối:

  Đàm đạo cùng Lãng Tử nào Tới bài cuối cùng

  bởi

  09/04/2016, 22:27:49

 52. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 524

  Bài cuối:

  (FULL) Thiếu Gia Phong Lưu-... Tới bài cuối cùng

  bởi

  06/04/2014, 03:06:13

 53. tg: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính (tg của Quan Gia và Trùng Sinh Nha Nội)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 971

  Bài cuối:

 54. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.088

  Bài cuối:

 55. tg: Ta Là Lão Ngũ (tg của Thiếu gia bị bỏ rơi)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 852

  Bài cuối:

 56. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.721

  Bài cuối:

  Thumbs up Chém gió Cầm Quyền Tới bài cuối cùng

  bởi

  27/10/2013, 16:42:13

 57. tg: Tiểu Tiểu Vũ (tác giả của Siêu cấp Hoàng kim thủ)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.244

  Bài cuối:

  Thần Y Thánh Thủ- Xin mời ... Tới bài cuối cùng

  bởi

  30/08/2013, 07:36:51

 58. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 553

  Bài cuối:

 59. No.1 qidian.com (tg: Đả Nhãn)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.116

  Bài cuối:

  Thiên tài tướng sư - bình... Tới bài cuối cùng

  bởi

  26/06/2013, 16:00:52

 60. t/g: Cách Ngư, tác giả của Đại Đường Tửu Đồ và Quan Thanh

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 746

  Bài cuối:

  Vào chém gió với Cao Quan! Tới bài cuối cùng

  bởi

  05/07/2013, 14:17:43

 61. Tg: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính - No.1 qidian.com

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.507

  Bài cuối:

  Bùng nổ với Quan Gia Tới bài cuối cùng

  06/05/2013, 17:56:12

 62. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.471

  Bài cuối:

 63. tg: Đoạn Nhận Thiên Nhai, tác giả của Sĩ Đồ Phong Lưu

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.111

  Bài cuối:

 64. Đô Thị - Quan Trường - Đầu Tư - Bất Động Sản - Nhóm dịch Quan Trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 3.442

  Bài cuối:

 65. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 717

  Bài cuối:

 66. tg Cách Ngư, cùng tác giả với Đại Đường Tửu Đồ

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.302

  Bài cuối:

  (FULL) Quan Thanh (Đô thị -... Tới bài cuối cùng

  bởi

  15/06/2016, 17:57:20

 67. Buôn lậu, chứng khoán, bất động sản, v.v… – thương trường là chiến trường

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.300

  Bài cuối:

 68. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.426

  Bài cuối:

  Bàn luận BẢO GIÁM - xin mời... Tới bài cuối cùng

  bởi

  14/01/2016, 00:55:38

 1. Ðã chuyển: HOA HƯƠNG MÃN VIÊN (Đô thị quan trường)

  Bắt đầu bởi DuyenKiep, 30/06/2015 21:20:28
  •  
  •  
 2. [ Đô Thị - Xã Hội Đen ] HẮC ĐẠO

  Bắt đầu bởi chic2ken, 20/07/2013 21:41:26
  4 Trang
  1 2 3 ... 4
  • Trả lời: 31
  • Lần đọc: 5.596
  21/07/2013, 20:24:58 Tới bài cuối cùng
 3. Ðã chuyển: Truyện Quan thần đâu mất roài

  Bắt đầu bởi Hviet, 27/08/2012 09:49:45
  •  
  •  
 4. Ðã chuyển: Đêm đen ở Hong Kong (new - chương 119)

  Bắt đầu bởi MinhMinh, 25/12/2011 16:30:47
  •  
  •  

Diễn đàn thông tin và Tùy chọn

Người dùng duyệt diễn đàn này

Hiện tại có 14 người dùng duyệt diễn đàn này. (1 thành viên & 13 khách)

 1. Lethanhha580

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Sử dụng kiểm soát để hạn chế hiển thị các chủ đề cho những người mới hơn khung thời gian quy định.

Cho phép bạn chọn các dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Sắp xếp chủ đề trong ..

Lưu ý: Khi phân loại theo ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị các kết quả mới nhất đầu tiên.

Chú thích biểu tượng

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 100 trả lời hoặc 150 lần xem
Chủ đề nóng có bài gửi mới
Nhiều hơn 100 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong chủ đề nóng này
Ðề tài đã khoá
Chủ đề đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gửi Bài Trong Chủ Đề Này
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •