Sau khi hoàn thành Hãn Thích, trải qua mấy năm trời viết về thể loại lịch sử quân sự, Canh Tân cảm thấy rất mệt mỏi, hứng thú viết về thể loại này cũng giảm hẳn, cảm xúc này càng mãnh liệt khi Canh Tân gặp Nguyệt Quan (tác giả từng viết cả lịch sử quân sự lẫn đô thị hiện đại) tại Bắc Kinh, ngồi ăn cơm tâm sự với nhau, Nguyệt Quan đã khuyên:

- Lão Tứ, đổi đề tài đi, cứ coi như là thay đổi một chút tư tưởng, làm mới cảm xúc.

Vì thế, Canh Tân đã quyết định chuyển sang viết thể loại đô thị, đây cũng được coi là một trận quyết đấu giữa hai người bạn thân với nhau (cùng viết về đề tài đô thị)

Mình cũng hy vọng sau này sẽ được thưởng thức tác phẩm đô thị của Canh Tân, muốn nhìn thấy văn phong, hướng đi mới của ông sẽ như thế nào