Đã rất lâu rồi mới thấy Y thống xuất hiện trên bảng vàng. Mong truyện hợp ý Vip Ngocqn.