Mình xin góp ý với các nhóm dịch là nên up các chap truyện đều tay và nhiều hơn .
Chứ cứ 5 6 ngày mới ra chương cảm giác bị tụt hứng lắm suy ra nản và nhiều khi không muốn đọc tiếp nữa .