Tình hình dịch bệnh Covid 19 anh em ở nhà nhiều khó khăn. ADMIN ko hỗ trợ độc giả gì à