Hiện có bộ truyện mới ra là Trí Tuệ Đại Tống, không biết Metruyen có kế hoạch dịch không vậy? Nên tăng cường LSQS thêm nhé Metruyen. Cảm ơn