truyện này tác giả viết khá hay nhưng thực sự mình không ăn nổi bản dịch của dịch giả, mình vẫn có cảm tưởng như là đang đọc bản convert đã qua edit thôi, không thể nói là dịch được, một vài chỗ cứ cái này, cái kia....??? Đô thị mà, vào ko gian thí luyện, hay về thời cổ ta ngươi thoải mái, nhưng thời hiện đại ai nói ta ngươi đâu. Câu chữ nó cứ cụt cụt, thừa thừa sao ấy....