Tiên Hiệp - Kiếm Hiệp

Xếp bài từ 1 tới 9 trên 9

Diễn đàn: Tiên Hiệp - Kiếm Hiệp

Tiên lộ tranh phong - Tiên hiệp Trí Mưu - Hiếm - Lạ
Bàn Sơn- Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài cuối

 1. tg: Lê Thiên (tg của Khí Xung Tinh Hà) - tuyệt phẩm Tiên hiệp Đông Phương

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 874

  Bài cuối:

 2. tg: Khô Lâu Tinh Linh, tác giả của Hùng Bá Thiên Hạ, Võ Trang Gió Lốc, Giới Vương, Cơ Động Phong Bạo

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 882

  Bài cuối:

  (FREE 300c) Thánh Đường (tg:... Tới bài cuối cùng

  bởi

  07/08/2016, 08:13:47

 3. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 74

  Bài cuối:

 4. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.007

  Bài cuối:

 5. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 202

  Bài cuối:

  Thiên Vực Thương Khung -... Tới bài cuối cùng

  bởi

  02/12/2016, 11:44:54

 6. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 476

  Bài cuối:

 7. tác giả Mạc Mặc

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 3.453

  Bài cuối:

  [FREE 300c] Vũ Luyện Điên... Tới bài cuối cùng

  bởi

  08/02/2020, 23:28:43

 8. Tiên hiệp quá hay, đã được chuyển thể thành Game 2,5D

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.310

  Bài cuối:

 9. tác giả: Tịch Tiểu Tặc

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 369

  Bài cuối:

 10. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 448

  Bài cuối:

 11. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 310

  Bài cuối:

 12. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 155

  Bài cuối:

  Chém gió Đại Thánh Truyện Tới bài cuối cùng

  bởi

  28/11/2013, 22:08:14

 13. Tây phương huyền huyễn - No.1 qidian

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 82

  Bài cuối:

 14. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 894

  Bài cuối:

 15. Mộng Nhập Thần Cơ - tác giả của Vĩnh Sinh, Thánh Vương, Dương Thần, Long Xà Diễn Nghĩa

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 336

  Bài cuối:

  Chém gió Tinh Hà Tới bài cuối cùng

  12/06/2017, 18:07:28

 16. Tuyệt thế Vũ Thần

  (1 đang xem)

  tg: Tịnh Vô Ngân

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.938

  Bài cuối:

 17. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 610

  Bài cuối:

  chém gió nhất thế chi tôn Tới bài cuối cùng

  bởi

  16/01/2017, 22:46:15

 18. Sắc Hiệp - tác giả: Xích Tuyết

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 163

  Bài cuối:

 19. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.092

  Bài cuối:

 20. tác giả Huyết Hồng, top Huyền ảo qidian.com

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 262

  Bài cuối:

  Quang Minh Kỷ Nguyên - mời... Tới bài cuối cùng

  bởi

  06/03/2017, 17:47:06

 21. Thắng Kỷ - Xưng bá Cửu Châu

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 902

  Bài cuối:

  ĐAN THẦN_ Thắng Kỷ_ Xưng Bá... Tới bài cuối cùng

  bởi

  26/07/2013, 22:55:58

 22. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 46

  Bài cuối:

  Vô Địch Hoán Linh - Tg:... Tới bài cuối cùng

  bởi

  12/06/2014, 19:03:38

 23. tg: Hoàng Phủ Kỳ

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 647

  Bài cuối:

 24. Top Tiên Hiệp qidian.com

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.062

  Bài cuối:

  Free 60c - Khí Xung Tinh Hà -... Tới bài cuối cùng

  bởi

  16/04/2015, 14:52:38

 25. Đông Phương Huyền Huyễn

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 186

  Bài cuối:

 26. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 424

  Bài cuối:

  Vũ Thần Không gian. Tới bài cuối cùng

  bởi

  24/04/2014, 20:09:20

 27. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 172

  Bài cuối:

  Post [Huyền Ảo] - Kiếm Tinh tg... Tới bài cuối cùng

  bởi

  22/03/2013, 20:23:15

 28. Dị Giới Đại Lục

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 565

  Bài cuối:

  Linh Vũ Cửu Thiên - luận bàn... Tới bài cuối cùng

  bởi

  03/03/2014, 18:57:01

 29. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.064

  Bài cuối:

 30. Nhĩ Căn - tác giả của Cầu Ma, Tiên Nghịch

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 2.110

  Bài cuối:

  Ngã Dục Phong Thiên - Trà... Tới bài cuối cùng

  bởi

  29/07/2016, 10:19:14

 31. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.687

  Bài cuối:

 32. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 2.007

  Bài cuối:

  (FULL) Thí Thiên Đao (Tg:... Tới bài cuối cùng

  bởi

  06/11/2017, 09:37:27

 33. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 738

  Bài cuối:

 34. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.037

  Bài cuối:

 35. tg: Thương Thiên Bạch Hạc tác giả của Vũ Thần, Dị giới chi quang não uy long

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.021

  Bài cuối:

  Mời Khách bình luận, góp ý... Tới bài cuối cùng

  bởi

  29/10/2014, 09:53:40

 36. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.181

  Bài cuối:

 37. tg Nhĩ Căn (tác giả của Tiên Nghịch)

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài gửi: 1.625

  Bài cuối:

 38. Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.087

  Bài cuối:

  (FULL) Độc Bộ Thiên Hạ -... Tới bài cuối cùng

  bởi

  10/02/2014, 17:44:29

 39. một tác phẩm sánh với Bàn Long của tg Đường Gia Tam Thiếu

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 933

  Bài cuối:

  Chúc Bạn Năm Mới An Khang... Tới bài cuối cùng

  bởi

  10/02/2013, 00:08:09

 40. Top Tiên Hiệp zongheng.com

  Chức năng:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài gửi: 1.132

  Bài cuối:

 1. Chàng trai đến từ cơn mưa

  Bắt đầu bởi ThuyLinhVu, 05/01/2017 22:10:32
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 737
  05/01/2017, 22:10:32 Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 6
  • Lần đọc: 1.489
  01/11/2015, 00:59:27 Tới bài cuối cùng
 2. Smile muốn dịch truyện

  Bắt đầu bởi truycaudaidao, 16/11/2013 08:41:32
  • Trả lời: 6
  • Lần đọc: 1.731
  31/03/2015, 18:39:02 Tới bài cuối cùng
 3. xin tạm ứng điểm

  Bắt đầu bởi nghedo, 08/09/2014 01:51:06
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1.035
  08/09/2014, 01:51:06 Tới bài cuối cùng
 4. Huyền ảo_ Thiên Địa Bá Khí Quyết

  Bắt đầu bởi MeTruyen.com, 11/04/2013 19:29:40
  6 Trang
  1 2 3 ... 6
  linh hồn thâm xử, ngã sửu đáo, thiên địa bá khí quyết, xấu tới tận linh hồn
  • Trả lời: 54
  • Lần đọc: 7.969
  30/09/2013, 10:42:26 Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 6
  • Lần đọc: 1.308
  06/09/2013, 09:23:21 Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 5
  • Lần đọc: 1.118
  06/09/2013, 08:12:40 Tới bài cuối cùng
 5. Tiết Độc - Yên Vũ Giang Nam

  Bắt đầu bởi hihihi1, 28/07/2013 16:13:46
  • Trả lời: 7
  • Lần đọc: 1.568
  25/08/2013, 11:42:30 Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2.101
  22/04/2012, 00:02:26 Tới bài cuối cùng

Diễn đàn thông tin và Tùy chọn

Người dùng duyệt diễn đàn này

Hiện tại có 4 người dùng duyệt diễn đàn này. (0 thành viên & 4 khách)

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Sử dụng kiểm soát để hạn chế hiển thị các chủ đề cho những người mới hơn khung thời gian quy định.

Cho phép bạn chọn các dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Sắp xếp chủ đề trong ..

Lưu ý: Khi phân loại theo ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị các kết quả mới nhất đầu tiên.

Chú thích biểu tượng

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 100 trả lời hoặc 150 lần xem
Chủ đề nóng có bài gửi mới
Nhiều hơn 100 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong chủ đề nóng này
Ðề tài đã khoá
Chủ đề đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gửi Bài Trong Chủ Đề Này
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •