đang đọc hay thì hết điểm.lại chưa chuyển tiền được.xin admin cho vay tạm 1000 điểm.cảm ơn nhiều