H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Không, Chuế tế vẫn đang dịch đến chương 512 mới nhất. Chỉ là vừa rồi mình đi công tác hơn chục ngày, đã có mấy chương dịch rồi nhưng chưa kịp biên. Mình sẽ cho đăng sớm nhất khi có chương biên nha :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top