• Ad ơi có thể thúc giục nhóm dịch truyện "Đỉnh cao quyền lực" dịch nhanh một chút không. truyện đang hay. mấy ngày mới dịch một lần. ít nhất thì cũng phải dịch 3c một ngày mới được.
    MeTruyen ơi, mình có điều cần hỏi, làm thế nào để chat trực tiếp với bạn (kiểu như QQ hoặc ib Facebook cũng được) cho tiện?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top