M

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • À mình vẫn chưa hiểu lắm việc trưởng nhóm post hộ bản dịch là thế nào, huống gì mình vẫn chưa phải dịch giả hay CTV gì cả, làm thế nào để được set nick như vậy?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top