Nội dung mới nhất bởi YesMan

  1. YesMan

    Tìm cộng tác hoàn thành bộ Bàn Sơn!

    Tháng 7 này mình đang rỗi rãi sẽ quay lại hoàn thành nốt bộ Bàn Sơn. Tình hình là mình đang rất cần một hoặc hai bạn dịch cứng tay, yêu thích thể loại tiên hiệp, đã đọc qua Bàn Sơn thì càng hay, làm chung với mình. Mình sẽ chịu trách nhiệm biên toàn bộ mà hoàn toàn ko tính công, tức là các bạn...
Top