Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Dịch tiếp giả cán bộ

    Bộ giả cán bộ ra hơn 1k chương rồi mà dưngf vậy.Bạn nào dịch tiếp đi :(
  2. V

    Truyện file ảnh và độ dài chuơng

    Chả là em đang theo bộ Tranh Bá Thiên Hạ ạ.Nhưng truyện có nhiều Chương file ảnh và em dùng iphone 5 để đọc trên trình duyệt chrome nên chữ rất bé và khó đọc.Với cả truyện có nhiều chương dài 25 trang chỉ ủng hộ 30 điểm trong khi nhiều chương chỉ dài 11 trang mà phải ủng hộ 25 điểm nên em thấy...
Top