Đại Tần hoàng lăng_ Tác giả: Nhất Mộc

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 335: Lại gặp Cổ Thi
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 336: Thi thối
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 337: Ma nước
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 338: Quái vật
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 339: Kinh hãi
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 

HoDiep

Cộng Tác Viên
Tham gia
4/6/15
Bài viết
1,302
ĐẠI TẦN HOÀNG LĂNG
Tác giả: NHẤT MỘC
Chương 340: Gặp lại nhện tinh
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp - HoDiep - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: quanshuwang.com

Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Nghĩa Hiệp:
Tam quốc tranh phong-tg Nhật Nguyệt Thương Minh (FULL)
Thịnh Đường quật khởi-tg Canh Tân (LSQS-Trí óc bậc thầy FULL)
Đại Minh võ phu-tg Đặc Biệt Bạch (FULL)
Y thống giang sơn-tg Thạch Chương Ngư (FULL)
Phong khí quan trường-tg Canh Tục (Đô thị quan trường-FULL)
Tào Tặc-tg Canh Tân (FULL)
Hình Đồ-tg Canh Tân (FULL) ;
Tống Thì Hành-tg Canh Tân (FULL)
Hãn Thích-tg Canh Tân (FULL);
Sở Hán tranh bá-tg Tịch Mịch Kiếm Khách (FULL) ;
Thiết Huyết Đại Minh-tg Tịch Mịch Kiếm Khách(FULL);
Đại Quốc Tặc-tg Phó Kỳ Lân (FULL) ;
Khai quốc công tặc-tg Tửu Đồ (FULL) ;
Binh Lâm Thiên Hạ-tg Cao Nguyệt (FULL);
Kiêu Phong-tg Hải Phong Nhi (FULL);
Đại Đường Cuồng sĩ-tg Cao Nguyệt(FULL);
Bắc Tống phong lưu - Tg Nam Hi Bắc Khánh (Tuyệt phẩm LSQS-FULL) ;
Túy chẩm giang sơn-tg Nguyệt Quan (FULL) ;
Ngược về thời Minh-tg Nguyệt Quan(FULL) ;
Tướng Minh-tg Trí Bạch(FULL);
ÁC BÁ-tg Trí Bạch (Đô thị hiện đại-FULL Siêu phẩm) ;
Đế Trụ-tg Trí Bạch (FULL) ;
Tranh Bá Thiên Hạ-tg Trí Bạch (FULL) ;

Đang dịch:
Đại Tần hoàng lăng-tg Nhất Mộc (LSQS) ;
Đại Minh vương hầu-tg Tặc Mi Thử Nhãn (Cách làm tham quan (LSQS) ;
Tiêu Dao Du-tg Nguyệt Quan (LSQS) ;
Phong Hoàng-tg Thụy Căn (LSQS hấp dẫn kịch tính) ;
Hàn môn trạng nguyên-tg Thiên Tử (LSQS) ;
Thâu Hương - tg Mặc Võ (LSQS-Đổ đấu – Bộ bộ kinh tâm) ;
Hiệp đạo xuyên Đường triều - tg Nam Hi Bắc Khánh (LSQS) ;
Ngân Hồ - tg Kiết Dữ 2 (LSQS - Tiểu hồ ly phiêu lưu ký) ;
Bắc Tống Nhàn Vương-tg Bắc Minh Lão Ngư (LSQS - Làm vương nhàn nhã) ;
Trinh Quán nhàn nhân-tg Tặc Mi Thử Nhãn (LSQS) ;
Giang Sơn Chiến Đồ-tg Cao Nguyệt (HOT Mỹ nhân túy anh hùng) ;
Mã tiền tốt – Tác giả Thương Thủ Nhất Hào (LSQS) ;

Chuế Tế (Ở rể) ;Bàn Sơn-Đỉnh cao tiên hiệp cổ điển;
 
Top