Quy định đối với Người Dịch và người post truyện có thu điểm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
14/12/10
Bài viết
79
Post Quy định đối với Người Dịch và người post truyện có thu điểm
Quy định đối với Dịch Giả và người post truyện có thu điểm


1. Về nhóm Dịch Giả - Cộng Tác Viên - Trưởng Nhóm:

a. Dịch Giả tối thiểu phải post 30 post/tháng, dưới số lượng 30 post sẽ hạ nick xuống làm Cộng Tác Viên và vẫn có quyền post bài thu điểm. Trưởng nhóm dịch đương nhiên được set nick Dịch Giả.

b. Dịch Giả phải thông báo cho các thành viên biết lý do tại topic đăng truyện khi không có chương mới theo tiến độ quy định.

c. Dịch Giả, Cộng tác viên nào bốn mươi lăm ngày (45) không đăng chương nào sẽ bị xóa nick, các bài đăng trước đó do BQT quản lý và toàn quyền sử dụng. Khi nào dịch lại thì đăng ký lại nick cũ theo Nội quy của diễn đàn.( Trong trường hợp đặc biệt phải thông báo cho BQT để BQT xem xét.)
Bạn nào muốn tham gia dịch mà không đủ thời gian, để tránh bị xóa nickname, có thể tập trung vài người cùng dịch để đảm bảo số post của mỗi đầu truyện theo quy định của diễn đàn nhưng chỉ đăng ký một nickname để đăng truyện. Quyền lợi các bạn tự phân chia, BQT không can thiệp.

d. Không được phép chuyển điểm cho người khác (bao gồm DG, CTV, VIP, thành viên thường), trừ các thành viên BQT (Admin, Smod). Dịch Giả không đựơc nhận tiền mặt, chuyển điểm hoặc đổi điểm từ các thành viên khác. Nếu phát hiện BQT sẽ xóa / khóa nickname của Dịch Giả và thành viên * tham gia ngay lập tức.*

e. Tuyệt đối không nóng vội phản bác các góp ý của Thành viên, cần kiểm tra lại kỹ lưỡng, nghiêm túc cầu thị để tránh sai sót, ngày càng hoàn thiện mình, sau đó trả lời nhẹ nhàng khiêm tốn. Nếu không, BQT sẽ nhắc nhở trong box Nhóm Dịch, tái phạm sẽ bị khai trừ khỏi Diễn đàn

f. Bản quyền các truyện dịch tại Diễn đàn do Dịch Giả tự chịu trách nhiệm. Truyện dịch được yêu cầu là không vi phạm tới luật bản quyền hoặc quy định của luật pháp Việt Nam. Trường hợp có khiếu nại về bản quyền, Dịch Giả tự chịu trách nhiệm. BQT Diễn Đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này (chúng tôi sẽ tháo gỡ truyện xuống trong vòng 48 giờ nếu nhận được yêu cầu từ tác giả hoặc người đại diện bản quyền chính thức của truyện hoặc giải quyết mọi chuyện tuân theo luật bản quyền Việt Nam).

g. Tỷ lệ giữa Biên tập viên và Dịch Giả do hai bên tự thỏa thuận hoặc do thống nhất trong nhóm dịch

h. Dịch Giả sẽ chuyển điểm đổi ra tiền vào hai ngày 05 và 20 hàng tháng, BQT sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Dịch Giả trong vòng ba (03) ngày làm việc, không tính thứ 7 và Chủ nhật. Số tiền yêu cầu chuyển tối thiểu là 500.000 VND 1 lần. Phí chuyển tiền ngân hàng sẽ do Dịch Giả chịu.

i Mức phí Diễn đàn:

- 20 (hai mươi) Dịch Giả đầu tiên của Diễn đàn sẽ được áp dụng mức phí Diễn đàn là 15% trong suốt quá trình tham gia Diễn đàn sau này.

- Đối với nhóm Dịch Giả: phí diễn đàn = 20% số tiền muốn đổi
VD: 1.000.000 VND = 20.000 điểm, vậy phí 20% = 4000 điểm => cần 24.000 điểm

- Đối với nhóm Cộng Tác Viên: phí diễn đàn =30% số tiền muốn đổi
VD: 1.000.000 VND = 20.000 điểm, vậy phí 30% = 6000 điểm => cần 26.000 điểm

Trưởng nhóm / Dịch giả solo phải báo cáo tổng kết hàng tháng tại topic do BQT lập, nếu không sẽ phải chịu mức phí web 35%.
Các nick không có tên trong báo cáo tổng kết tháng sẽ chịu mức phí 35%http://www.metruyen.com/bao-cao-tong-ket-thang-khen-thuong-va-de-nghi-set-nick-dich-gia/

j. Nhóm dịch:
- Là đội dịch truyện có tối thiểu 3 nick post bài trở lên cho truyện. Nếu có dưới 5 DG/CTV thì tối thiểu mỗi nick 20 post / tháng. Dưới mức này sẽ không được tính là nhóm dịch mà chỉ coi là solo kết hợp với các CTV khác.
- Dịch giả / Cộng tác viên nên ghi rõ thuộc nhóm dịch nào trong chữ ký của mình để tiện việc quản lý của nhóm cũng như của forum. Trưởng nhóm hướng dẫn để các thành viên của nhóm thực hiện.
Link sửa chữ ký tại đây:
http://www.metruyen.com/profile.php?do=editsignature
VD: Nhóm dịch Quan Trường / Nhóm dịch Smiles, v.v...

k. Quyền lợi và trách nhiệm của Biên Tập Viên
- Chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu biên tập 60 posts / tháng sẽ được set nick Dịch Giả.

- Được hưởng công biên tập bằng số post của Dịch Giả / Cộng tác viên căn cứ vào chất lượng bản dịch do Biên Tập Viên đánh giá.

- Được Trưởng nhóm dịch trả công biên tập từ số % mà Trưởng nhóm dịch đó được hưởng từ Dịch giả / Cộng tác viên, căn cứ theo khối lượng và chất lượng công việc mà Biên tập viên đó thực hiện.

- Nếu > 10 lỗi chính tả hoặc > 5 lỗi dịch thuật (theo trao đổi, thảo luận giữa BQT và Trưởng nhóm dịch), Biên Tập Viên phải trả lại điểm cho thành viên phản ánh và Trưởng nhóm dịch sẽ tự trừ % trích thưởng của Biên Tập Viên.

l. Quyền lợi và trách nhiệm của Trưởng nhóm dịch
- Được trích 3% từ số điểm Dịch giả / Cộng tác viên đổi, trích ra từ số điểm nộp phí web.
VD: Dịch giả đổi 100.000 điểm, vậy Trưởng nhóm dịch được 3% = 3000 điểm.

- Được quyền chỉ định Biên tập viên, tuyển Dịch giả, Cộng tác viên cho đầu truyện mình quản lý.

- Được quyền bảo lãnh để set nick Dịch giả, Cộng tác viên đối với những thành viên đủ chỉ tiêu của nhóm.

- Trả công cho Biên tập viên từ số % được hưởng từ Dịch giả / Cộng tác viên căn cứ theo khối lượng và chất lượng công việc mà Biên tập viên đó thực hiện.

- Nếu truyện bị mem (vip) phản ánh đúng về việc mắc lỗi quá 3 lần / tháng, Trưởng nhóm dịch chỉ nhận được 1/2 quyền lợi được hưởng, trên 5 lần/ tháng sẽ nhận được 1/ 3 quyền lợi của tháng đó.

- Nếu ngừng post truyện không có lý do, không thông báo từ 2 ngày trở lên, Trưởng nhóm dịch chỉ nhận được 1/2 quyền lợi được hưởng, từ 4 ngày trở lên sẽ nhận được 1/ 3 quyền lợi của tháng đó, từ 6 ngày trở lên sẽ không được nhận quyền lợi của tháng đó.

- Nếu thành viên từ nhóm tách ra thành Trưởng nhóm của nhóm dịch khác (nhóm con), Trưởng nhóm có công đào tạo ra Trưởng nhóm con đó vẫn được hưởng % từ số điểm mà Trưởng nhóm con đổi điểm nếu cả nhóm mẹ và nhóm con đều hoàn thành chỉ tiêu quy định của forum là tối thiểu 90 posts / tháng.


2. Về số post cho mỗi đầu truyện tính điểm.

a. Mỗi đầu truyện phải post tối thiểu 90 post/tháng đối với cả nhóm dịch và dịch solo. Thời gian ngưng tối đa giữa 2 lần post là 5 ngày

b. Nếu không đạt số chương quy định, tháng sau Dịch Giả sẽ phải post bù số chương thiếu của tháng trước và free toàn bộ các chương bù đó.

c. Nếu quá ba (03) tháng liên tục không đạt số chương quy định, BQT sẽ chuyển vào box Truyện tạm dừng - Dịch chậm - Free và sẽ do BQT tiếp quản. Tất cả những chương đã post sẽ đc chuyển sang nick BQT hết. BQT sẽ cân nhắc việc có cho người vào dịch tiếp hay tạm dừng.

d. Dịch Giả muốn dịch truyện trong box Truyện Tạm Dừng - Dịch chậm - Free phải báo cho BQT để khỏi dịch trùng nhau và phải đảm bảo quy định của diễn đàn.

e. Hàng tháng BQT sẽ có topic để các Trưởng Nhóm và Dịch Giả báo cáo kết quả làm việc của tháng trước đó cũng như thời hạn để báo cáo. Nếu quá thời hạn mà Dịch Giả nào không có báo cáo thì lần đổi tiền kế tiếp sẽ bị áp dụng mức phí của Cộng Tác Viên là 30%. Nếu là Cộng Tác Viên mà Trưởng Nhóm không báo cáo thì tùy trường hợp cụ thể, Cộng Tác Viên sẽ bị áp dụng mức phí 40%, Trưởng Nhóm đó sẽ bị áp dụng mức phí 30% của Cộng Tác Viên.


3. Về truyện dịch mới:

a. Truyện mới với các nick thường, nick CTV hoặc truyện solo, nếu muốn đưa lên phải gửi cho BQT tại email bqtmetruyen@yahoo.com tối thiểu 300 chương đầu thì mới được đăng lên. Các trường hợp không gửi tự ý đăng sẽ bị cảnh cáo, xóa bài ....
như vậy sẽ tránh trường hợp đưa có vài chục chương rồi dừng khi truyện không có ai đọc, gây loãng metruyen.

b. Truyện nếu do các nhóm dịch hiện đang hoạt động tại metruyen đưa lên thì phải cam kết có trên 100 chương, không cần gửi cho BQT.

c. Nếu đã tính điểm, Dịch Giả phải cam kết dịch hết truyện, Dịch Giả đã tính điểm mà bỏ ngang sẽ bị xóa nick.

d. Số bài post free để giới thiệu:tối thiểu 20 bài post free

e. Truyện mới ra sẽ được BQT cho lên Quảng cáo 5 ngày miễn phí, thời gian tùy Dịch Giả chọn.

f. Dịch Giả chỉ được phép dịch một mình (solo) nếu đảm bảo tốc độ tối thiểu 3 posts / ngày hoặc 90 posts / tháng. Nếu không đảm bảo tốc độ trên thì có thể đăng ký tham gia các Nhóm Dịch hiện tại của diễn đàn hoặc đề nghị BQT bố trí vào một Nhóm Dịch phù hợp.
Nếu sau một tháng đầu tiên mà Dịch Giả không đảm bảo chỉ tiêu trên, truyện sẽ do BQT quản lý, có thể điều thêm Dịch Giả mới vào làm, có thể sẽ dịch tiếp hoặc không tùy tình hình thực tế

Trong trường hợp đặc biệt BQT sẽ xem xét riêng từng truyện cụ thể.4. Quy định về set điểm cho mỗi post:


Trường hợp 1: truyện post ít hơn 300 posts / tháng

a. Chương nguyên gốc:
+ Được set tối đa 30 điểm

b. Chương dài phải cắt ra:
+ Không được cắt chương ngắn hơn 1500 từ tiếng Việt.

+ Từ 1500 từ đến dưới 2000 từ: tối đa 25 điểm

+ Từ 2001 từ trở lên: tối đa 30 điểm

Trường hợp 2: truyện post từ 300 posts / tháng trở lên
Được phép đặt tăng thêm 5 điểm so với trường hợp 1.

Nếu đặt code điểm sai so với số lượng từ trong một bài post (mà để độc giả ý kiến) thì phải bỏ code điểm của post đó, đồng thời phải bù một chương free để tạ lỗi độc giả. Đặt sai code bao nhiêu chương sẽ phải bù free từng đó chương.
Diễn đàn không khuyến khích Dịch Giả set điểm lẻ.
Được phép đặt điểm cao hơn mức quy định trên nếu đã xin ý kiến và được ít nhất 5 VIP đồng ý.


5. Về việc nhận dịch thuê từ VIP

Mọi giao dịch không thông qua BQT metruyen.com, nếu xảy ra tranh chấp, kiện tụng, xù tiền sẽ không được xem xét giải quyết.

Các nhóm dịch, Dịch giả, Cộng tác viên của metruyen có thể nhờ Metruyen-Bank đứng ra làm trung gian, nhận tiền đặt cọc / ứng trước của người thuê dịch. Sau khi Dịch giả giao chương thì Metruyen-Bank sẽ chuyển điểm cho Dịch giả tương ứng với số chương theo thỏa thuận.

Như vậy sẽ tránh trường hợp Dịch giả giao bản dịch nhưng không nhận được thanh toán hoặc khi chất lượng bản dịch không đạt yêu cầu, Vip có thể không chấp nhận bản dịch đó.
Cách làm này sẽ bảo vệ được quyền lợi cho cả Dịch giả và Vip thuê dịch.

6. Quy định đối với các đầu truyện.

Đối với các đầu truyện đã thu phí >300 chương không được phép dừng lại dù có ít người đọc, các đầu truyện này chỉ được phép dừng khi tác giả không viết tiếp. Nếu các trưởng nhóm thấy truyện ít người đọc muốn chuyển sang đầu truyện mới có thể tìm một nhóm khác để thay thế mình, hoặc phân công ra 1-2 dịch giả mỗi ngày dịch 1-2 chương để duy trì đầu truyện.

Nhóm nào không đáp ứng được yêu cầu này sẽ không được phép đưa ra thêm một đầu truyện mới nào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
Bổ sung quy định1. Quy định đối với Dịch giả solo và Dịch giả thành viên của nhóm dịch:
- Dịch giả có số posts > 180 post / tháng thì mức phí web = 15%.
- Dịch giả có số posts > 240 post / tháng thì mức phí web = 10%
- Dịch giả có số posts > 270 post / tháng thì từ chương thứ 271 trở đi, cứ mỗi post vượt so với mức 270 post, Dịch giả sẽ được thưởng 10 điểm / post.
VD: Dịch giả có tổng số posts = 400 => phí web của Dịch giả = 10%, Dịch giả được thưởng 10 x 130p = 1300 điểm.

2. Quy định đối với truyện dịch theo nhóm:
- Truyện dịch theo Nhóm dịch có số posts của truyện > 300 post / tháng thì mức phí web của Trưởng nhóm đó = 15%.
- Truyện dịch theo Nhóm dịch có số posts của truyện > 400 post / tháng thì mức phí web của Trưởng nhóm đó = 10%, đồng thời từ post thứ 301 trở đi, cứ mỗi post vượt so với mức 300 chương, Trưởng nhóm sẽ được thưởng 10 điểm / post.
VD: Truyện có 400 posts trong tháng => phí web của Trưởng nhóm = 10%, Trưởng nhóm đó được thưởng 10 x 100p = 1000 điểm.

3. Quy định đối với Trưởng nhóm dịch:
- Trưởng nhóm dịch có tổng số posts của các truyện đang quản lý trong vòng 3 tháng 10, 11, 12 năm 2013 hoặc 3 tháng 11, 12 năm 2013 và tháng 01/2014 > 270 posts / tháng hoặc tổng số posts của 3 tháng > 810 posts sẽ được hưởng mức phí web = 15% vĩnh viễn.
- Trưởng nhóm dịch có tổng số posts của các truyện đang quản lý trong vòng 3 tháng 10, 11, 12 năm 2013 hoặc 3 tháng 11, 12 năm 2013 và tháng 01/2014 > 360 posts / tháng hoặc tổng số posts của 3 tháng > 1080 posts sẽ được hưởng mức phí web = 10% vĩnh viễn.

Post được tính theo mức chuẩn ít nhất 2000 từ / post

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2013.
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
1. Gia hạn thời gian áp dụng quy định tại mục 3 dưới đây tới hết 30/06/2014. Tổng số chương vẫn tính theo 3 tháng liên tục trong khoảng thời gian tới hết 30/06/2014.

2. Chúc mừng Trưởng nhóm Khanhvan đã có thành tích 1427 post trong 3 tháng 10, 11, 12/2013 và được hưởng mức phí web 10% vĩnh viễn tính từ tháng 01/2014!


Bổ sung quy định

3. Quy định đối với Trưởng nhóm dịch:
- Trưởng nhóm dịch có tổng số posts của các truyện đang quản lý trong vòng 3 tháng 10, 11, 12 năm 2013 hoặc 3 tháng 11, 12 năm 2013 và tháng 01/2014 > 270 posts / tháng hoặc tổng số posts của 3 tháng > 810 posts sẽ được hưởng mức phí web = 15% vĩnh viễn.
- Trưởng nhóm dịch có tổng số posts của các truyện đang quản lý trong vòng 3 tháng 10, 11, 12 năm 2013 hoặc 3 tháng 11, 12 năm 2013 và tháng 01/2014 > 360 posts / tháng hoặc tổng số posts của 3 tháng > 1080 posts sẽ được hưởng mức phí web = 10% vĩnh viễn.

Post được tính theo mức chuẩn ít nhất 2000 từ / post

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2013.
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694

Chúc mừng Trưởng nhóm nhockd255 đã có thành tích 1092 post trong 3 tháng 12/2013, tháng 01, 02/2014 và được hưởng mức phí web 10% vĩnh viễn tính từ tháng 03/2014!
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694

Chúc mừng Trưởng nhóm Duong_Dung đã có thành tích 1201 post trong 3 tháng 3, 4, 5/2014 và được hưởng mức phí web 10% vĩnh viễn tính từ tháng 6/2014!
 

MeTruyen-Bank

Ban Quản Trị
Tham gia
29/1/11
Bài viết
7,175
4r đã cập nhật quy định về mức điểm tại bài đầu tiên của topic này, Điều 4.
Các TN và DG lưu ý áp dụng nhé.
Thân
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
Bổ sung quy định

7. Đối với tác giả Việt Nam sáng tác và post truyện tại metruyen.

a. Truyện sáng tác post lên metruyen.com phải ghi rõ
Tác giả: ABC XYZ - metruyen.com
Nguồn: Metruyen.com

b. Khi tổng kết báo cáo tháng, 1 chương sáng tác có thu điểm tính = 2 chương dịch, 1 chương sáng tác không thu điểm tính = 1 chương dịch.
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
Bổ sung quy định đối với Dịch giả

m. Một nick Dịch giả / Cộng tác viên có thể dịch cùng một lúc cho nhiều nhóm khác nhau nhưng không được phép tự ý thay đổi Nhóm dịch đăng ký ban đầu, trừ khi được Trưởng nhóm ban đầu đó đồng ý cho phép chuyển hoặc bàn giao cho Nhóm dịch / Trưởng nhóm khác.
Quy định này là để bảo vệ quyền lợi cho Trưởng nhóm đầu tiên đã bỏ công sức đào tạo Dịch giả.
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
Bổ sung quy định đối với Dịch giả

Nếu VIP hoặc Dịch giả hoặc Cộng tác viên giới thiệu thêm người mới nạp tiền tham gia nhóm VIP, cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ được tặng 3% số điểm mới nạp đó.
 

MeTruyen

Administrator
Tham gia
14/12/10
Bài viết
694
Sửa đổi, Bổ sung quy định

2. Quy định đối với truyện dịch theo nhóm:
- Truyện dịch theo Nhóm dịch có số posts của truyện > 200 post / tháng trong 3 tháng liên tục thì Trưởng nhóm đó được thưởng mỗi tháng 1000 điểm. Nếu các tháng tiếp theo vẫn đạt > 200 post / tháng thì được thưởng 2000 điểm cho mỗi tháng tiếp theo.
- Truyện dịch theo Nhóm dịch có số posts của truyện > 300 post / tháng thì mức phí web của Trưởng nhóm đó = 15%, đồng thời từ post thứ 301 trở đi, cứ mỗi post vượt so với mức 300 chương, Trưởng nhóm đó sẽ được thưởng 10 điểm / post.
VD: Truyện có 350 posts trong tháng => phí web của Trưởng nhóm = 15%, Trưởng nhóm đó được thưởng 10 x 50p = 500 điểm.
- Truyện dịch theo Nhóm dịch có số posts của truyện > 400 post / tháng thì mức phí web của Trưởng nhóm đó = 10%, đồng thời từ post thứ 301 trở đi, cứ mỗi post vượt so với mức 300 chương, Trưởng nhóm đó sẽ được thưởng 10 điểm / post.
VD: Truyện có 400 posts trong tháng => phí web của Trưởng nhóm = 10%, Trưởng nhóm đó được thưởng 10 x 100p = 1000 điểm.

Post được tính theo mức chuẩn ít nhất 2000 từ / post
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top