Tuyệt Thế Vũ Thần - Tịnh Vô Ngân

cocomon

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
17/1/13
Bài viết
938
Tuyệt Thế Vũ Thần
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Chương 1819: Đòi nợ
Nguồn dịch: Nhóm dịch tự do - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: piaotian.net


Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
Xin mời [you] bàn luận - Tuyệt Thế Vũ Thần
 

cocomon

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
17/1/13
Bài viết
938
Tuyệt Thế Vũ Thần
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Chương 1820: Hành hạ đến chết
Nguồn dịch: Nhóm dịch tự do - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: piaotian.net


Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
Xin mời [you] bàn luận - Tuyệt Thế Vũ Thần
 
Top